Resultaten 2015

Informatie over het project Stages in Zuid is in 2015 niet verwerkt in een Eindrapport omdat er afspraken met de ROC’s waren gemaakt om de rapportage voor hoor en wederhoor aan de scholen voor te leggen en gemeenschappelijk tot een managementletter te komen.

Rond de 70 jongeren hebben een beroep op Stages in Zuid gedaan waarbij van 15 jongeren een uitvoerige casusbeschrijving is gemaakt omdat de situatie om een oplossing vroeg en/of schrijnend geval was.. Daarbij is een beeld geschetst vanuit het perspectief van de jongere waarbij zoveel mogelijk getracht is om de feiten en omstandigheden rondom stageproblematiek en uitschrijvingen in kaart te brengen. De situatie van deze jongeren was ernstig omdat ze door uitschrijving de school zonder diploma maar met een studieschuld moesten verlaten, of omdat ze geen kans kregen om toegelaten te worden tot een opleiding, of dat er sprake was van zorgproblematiek of passend onderwijs. Omdat hoor en wederhoor niet leidde tot gewenste resultaten voor de leerlingen is er door Stages in Zuid alsnog getracht om de jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen zodat ze toch terug naar school konden. In drie gevallen was het belang van een leerling dermate groot dat een oplossing voor een geschil gezocht werd via meditation of een klachtenprocedure.

Naast de 15 casusbeschrijvingen is voor de overige deelnemers per leerling een korte toelichting  gegeven van de problemen waar ze op het ROC mee te maken kregen, en waarbij ondersteuning nodig was van Stages in Zuid. Het resultaat was dat leerlingen zonder vertraging hun opleiding konden voortzetten of met succes konden afronden.

Reacties gesloten