Resultaten 2012

Resultaten 2012 Pilot Stages in Zuid
Bevindingen gedurende het eerste jaar van de Pilot Stages in Zuid zijn beschreven in een vertrouwelijk eindrapport (SIZ Eindrapport 2012). Een samenvatting van de Pilot Stages in Zuid van de pilot is aan de mbo scholen gestuurd en wordt besproken. Naar aanleiding van de uitkomsten van de pilot heeft stadsdeel Zuid besloten om het project te vervolgen.

Duidelijk is geworden dat het zoeken naar een stageplek bij de deelnemers van SIZ niet of nauwelijks is gefaciliteerd door hun scholen, mentoren of BPV coördinatoren. En dat er ook tijdens de stage  nauwelijks of geen begeleiding of ondersteuning was van de school. Conclusies zijn weliswaar gebaseerd op de ervaringen van ruim 40 jongeren, maar daarbij dient voor ogen te worden gehouden dat zij wel de representanten zijn van vele klassen van allerlei scholen. Leerlingen solliciteerden zich een slag in de rondte zonder resultaat, terwijl er niet gekeken werd hoe er gesolliciteerd wordt en waarom het niet lukt.

De druk wordt door scholen opgevoerd door te communiceren dat zonder een stage de opleiding stopt. En dat geen stageplek betekent: studievertraging, verzuimdagen, het gevaar van stopzetten van studiefinanciering en een boete van Bureau Leerplicht. Er wordt daarbij volledig voorbij gegaan aan het teleurstellingsproces van jongeren, die ettelijke malen worden afgewezen terwijl ze hun best doen, en de impact die deze wijze van communiceren op hen en de ouders heeft (SIZ Eindrapport 2012).

Vijf jaar later na de introductie is de conclusie dat alle afspraken over stages op papier prachtig zijn geregeld in het Bpv protocol maar dat scholen daar geen invulling aan hebben gegeven. De verantwoordelijkheid van scholen is heel helder beschreven, maar in de praktijk komt het erop neer dat op de meeste opleidingen vooral de leerling verantwoordelijk is voor het krijgen van een stageplek en voor de rest is de stage vooral ‘gedelegeerd’ naar de stagebedrijven, zonder nadere instructies, waarbij het bedrijf en de leerling in het gunstige geval één keer een stagebezoek of telefoontje kan verwachten van de school. Een en ander komt overeen met de uitslagen van de JOB-Monitor 2012.

Duidelijk is ook geworden dat er allerlei andere problemen spelen die niet worden opgelost waardoor het leerlingen nog eens extra moeilijk wordt gemaakt. Het is de vraag wie binnen de scholen zich verantwoordelijk voelt voor welke problemen. Voor leerlingen is het niet veilig om te gaan klagen omdat ze docenten ook nodig hebben voor hun beoordeling. Ook al kan in een aantal gevallen scholen onzorgvuldig handelen en nalatigheid worden verweten, voor individuele leerlingen is daar geen doorkomen aan.

Reacties gesloten