Stadsdeel Zuid

Project Stages in Zuid
Bij het stadsdeel komen vaak signalen binnen dat leerlingen moeite hebben om een goede stageplek te vinden of problemen hebben bij het doorlopen van hun stage. Het risico is aanwezig dat deze jongeren gedemotiveerd raken en zelfs vroegtijdig hun school verlaten.
Het stadsdeel wil hier iets aan doen. Sinds september 2011 is de pilot Stages in Zuid van start gegaan. Onder resultaten kunt u lezen wat de conclusies en aanbevelingen zijn van de eindrapportages in 2012, 2013, 2014 en 2015.

Stages in Zuid richt zich op jongeren die woonachtig of schoolgaand zijn in stadsdeel Amsterdam-Zuid en stage moeten gaan lopen. Jongeren van het mbo kunnen meedoen in een traject waarbij ze hulp krijgen bij het vinden van een stageplek en indien nodig stagebegeleiding krijgen om de stage met goed gevolg af te ronden.

Een uniek onderdeel van Stages in Zuid is het VIP programma voor Mbo+ (Mbo 3 en 4) en Hbo-jongeren. Het betreft jongeren uit een achterstandssituatie die meer in hun mars hebben dan ze kunnen laten zien. Jongeren met potentieel, die geen netwerk hebben of er alleen voor staan en blij zijn met hulp van buitenaf.

De jongeren die meedoen aan Stages in Zuid zullen aangesproken  worden op hun persoonlijk leiderschap zodat ze leren om zelf kansen te creëren in hun leven, belemmeringen te overwinnen en succesvol te zijn. Uitvoerder van deze pilot is Annemie Wortelboer. Annemie heeft in voorgaande jaren veel ervaring opgedaan met de doelgroep tijdens stageprojecten waarbij ook diverse bedrijven in Zuid betrokken waren.

Bedrijven en medewerkers uit het stadsdeel worden van harte uitgenodigd om mee te denken over hun bijdrage aan Stages in Zuid.

Reacties gesloten