Missie

Jongeren uit Stadsdeel Zuid krijgen hulp en ondersteuning bij stages waar elders niet in voorzien is waardoor ze gemotiveerd worden om zich optimaal te ontwikkelen en over hun toekomst na te denken. Ze krijgen kansen die ze zonder het project niet zouden hebben gekregen. Het risico op uitval van school en stage is daardoor beduidend lager.

Er worden voorwaarden geschapen om de kwaliteit van stages te verbeteren, zowel aan de vraagkant (bedrijven) als aan de aanbodkant (leerlingen), waardoor voor alle partijen, d.w.z. voor leerlingen/ouders, bedrijven, scholen, lokaal bestuur én samenleving een win-win situatie ontstaat.

Jongeren worden gestimuleerd en geënthousiasmeerd om goede keuzes te maken voor stage en beroep. Bij bedrijven worden barrières geslecht voor groepen leerlingen die moeilijk of niet in staat zijn om een stageplek te vinden of te behouden. De instrumenten die worden ingezet hebben tot resultaat dat geen enkele deelnemer van Stages in Zuid ongemotiveerd onder zijn niveau een stage hoeft “uit te zitten” of onnodig vaak switcht of uitvalt.

Reacties gesloten