info stagebedrijven

Er wordt nogal eens geklaagd over Amsterdamse stagiaires. Werkgevers selecteren eerder stagiaires van buiten de stadsgrenzen omdat “onze” jongeren ongemotiveerd zijn en zich niet weten te gedragen. Volgens onderzoeken zou er te weinig samenspel zijn tussen opleiding en bedrijf.

Stages in Zuid borduurt voort op eerdere ervaringen die opgedaan zijn tijdens de stageprojecten Samen Doen (2006 – 2010) en voorziet in een programma dat aansluit op de behoeftes, interesses en mogelijkheden van leerlingen zodat ze meer betrokken raken bij hun eigen loopbaan.

Jongeren zonder startkwalificatie (d.w.z. zonder Mbo 2 diploma) kunnen meedoen in het stagetraject waarbij ze extra begeleiding en hulp krijgen tijdens hun stage van een vakmentor. Dat levert grote voordelen op voor zowel de stagiaire als het stagebedrijf. De jongeren krijgen kansen op de stageplek die ze normaal niet hebben, en het stagebedrijf krijgt een stagiaire die gemotiveerd is én al gescreend is. Daarnaast is er voor het stagebedrijf ondersteuning op de stageplek via de vakmentor die aanspreekpunt is.

Er wordt gewerkt volgens een kwaliteitscode waardoor leercondities op de stageplek optimaal benut worden..

Bedrijven en organisaties die mee willen doen aan het stageproject kunnen een mail sturen naar Stages in Zuid. De jongeren lopen voor het praktijkdeel van de opleiding doorgaans 2 dagen stage per week. Opleidingen op het Mbo 2 zijn o.a. handel, administratie, ict, bouw, techniek, horeca, sport en bewegen, zorg en uiterlijke verzorging.

Als u, uw bedrijf of organisatie op andere manieren een bijdrage willen leveren om Mbo-jongeren uit Zuid te stimuleren of kansen te bieden meldt u zich dan aan bij Stages in Zuid.

Reacties gesloten