Talentontwikkeling in praktijkonderwijs

Passend Onderwijs
Ongelijke behandeling voor iedereen (Annemie Wortelboer) 
Talentontwikkeling op praktijkscholen. De Einder in de Haagse Schilderswijk als voorbeeld waar talentontwikkeling een serieuze zaak is.
<<Ongelijke Behandeling December 2011>>

Reacties gesloten