Kamerbrief Minister

Kamerbrief Minister
Minister wil klachtrecht bij stage
De minister wil dat leerlingen van het ROC –  met de voorgenomen wettelijke verankering van het klachtrecht – ook de mogelijkheid krijgen om een klacht in te dienen als zij van mening zijn dat een mbo-instelling de verantwoordelijkheid voor het vinden van een bpv-plek voor de student niet waarmaakt. Verder vraagt de minister extra aandacht voor kwetsbare groepen leerlingen en wil nauwe samenwerking tussen gemeente, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en zorginstellingen.
<<Lees de Kamerbrief van minister Bussemaker van 2-6-2014>>

Reacties gesloten