in de media

Oplopende kansongelijkheid bij de beroepspraktijkvorming (stage).
Geschikt of Ongeschikt? Lees hier het artikel dat verschenen is in Profiel, vakblad voor het mbo, oktober 2016.

Ambitieuze doelen voor het versterken van Mbo-onderwijs

De gemeente Amsterdam heeft de Amsterdamse Mbo Agenda bekend gemaakt! Daarbij hebben de bevindingen van de rapportages van Stages in Zuid o.a. geleid tot Speerpunt 7: Er zijn voldoende stage- en leerplekken van goede kwaliteit.
<<Lees hier de Amsterdamse Mbo-agenda, 2 april 2015>>

Het Parool
Mbo’ers in Zuid slecht behandeld
Uit de rapportages van het stagebureau Stages in Zuid blijkt dat mbo-scholieren tegen hun zin worden uitgeschreven, dat ze slecht worden begeleid bij de stage en dat stagebedrijven klagen over de communicatie met de Roc’s.
<<Mbo’ers in Zuid slecht behandeld>>

Oproep aan stagiaires en ondernemers
In de Stadsdeelkrant Amsterdam-Zuid stond op 22 januari 2015 een oproep aan stagiaires die problemen ondervinden bij (het vinden van) hun stage. Zij kunnen zich melden bij Stages in Zuid. Ook ondernemers die vragen hebben of advies willen kunnen bij Stages in Zuid terecht.
<<Lees hier het artikel in de Stadsdeelkrant Amsterdam-Zuid>>

Kamerbrief Minister
Minister wil klachtrecht bij stage
De minister wil dat leerlingen van het ROC –  met de voorgenomen wettelijke verankering van het klachtrecht – ook de mogelijkheid krijgen om een klacht in te dienen als zij van mening zijn dat een mbo-instelling de verantwoordelijkheid voor het vinden van een bpv-plek voor de student niet waarmaakt. Verder vraagt de minister extra aandacht voor kwetsbare groepen leerlingen en wil nauwe samenwerking tussen gemeente, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en zorginstellingen.
<<Lees de Kamerbrief van minister Bussemaker van 2-6-2014>>

PvdA wil dat school stageplek garandeert
Beroepsopleidingen moeten een stagegarantie geven en creatiever op zoek gaan naar een leerplek voor een leerling. Dat stellen de PvdA-Kamerleden Tanja Jadnanansing en Mohammed Mohandis maandag voor.
<<Lees het artikel op Nu.nl van 28 oktober 2013>>

Vragen in de Tweede Kamer over Stages in Zuid
In de Tweede Kamer zijn n.a.v. de Pilot Stages in Zuid (artikel in Metro) vragen gesteld over mbo-scholen die stagiairs onvoldoende begeleiden.
<<Lees hier het artikel in Metro over Stages in Zuid>>

Pilot Stages in Zuid gaat door
Achtergrondartikelen in De Echo en de Stadsdeelkrant i.v.m. het vervolg van Stages in Zuid. Met foto van een succesvolle deelnemer, Tissem; voormalig voortijdig schoolverlater, haalde haar Mbo 4 diploma Maatschappelijke Dienstverlening. Ze heeft aan haar stage bij Ymere een baan overgehouden en vervolgens een contract gekregen bij Zone 3 (dienstverlening op het gebied van leefbaarheid in Amsterdam).
<<Lees artikel uit de Stadsdeelkrant 15 november 2012>>
<<Lees artikel uit De Echo 14 november 2012>>

Begeleiding stagiairs mbo’s onder de maat 
De begeleiding van mbo-leerlingen voor en tijdens hun stageperiode is ver onder de maat, blijkt na een pilot van Amsterdam-Zuid.
<<Lees artikel>> Metro 6 november 2012
<<Lees artikel>> Parool 6 november 2012

Niemandsscholen (Column Pieter Hilhorst, Volkskrant)
Wie betaalt de rekening van falend bestuur op de Roc’s? Lees hier de column van Pieter Hilhorst over dit onderwerp. Docenten en leerlingen hebben niet meer het idee dat de school van hen is en zij betalen de rekening van het financiële fiasco van Roc’s zoals Zadkine en Amarantis. Met het ideaal van de bedrijfsmatige overheid hebben we niemandsscholen gecreeërd. De Pilot Stages in Zuid heeft inmiddels inzichtelijk gemaakt tot welke gevolgen dat heeft geleid voor de stage van leerlingen.

Van sulletje tot succesvol stagiair (Yasmina Aboutaleb) 
Yasmina Aboutaleb heeft Stages in Zuid benaderd omdat ze wilde weten waarom Stadsdeel Zuid (Amsterdam) een pilot is gestart om stagiaires meer kansen te bieden. Sytse legt uit dat hij zonder extra aandacht nooit zelf op het idee was gekomen om bij Jack & Jones stage te lopen. Hij is er sindsdien gebleven en heeft een betaalde stage. Van het Roc kreeg hij toestemming om een aantal maanden tijdelijk de honeurs waar te nemen als assistent filiaalmanager.
<<Lees meer>>

Eerste hulp bij stages (Margot Bogers) 
Er wordt door bedrijven veel geklaagd over Amsterdamse stagiairs. Ze zouden een slechte werkhouding hebben, komen vaak te laat en weten vaak niet hoe ze met andere mensen om moeten gaan. Genoeg reden voor stadsdeel Zuid om tot actie over te gaan.
<<Lees meer>> 

Voortijdig Schoolverlaten

Elke dag is een nieuwe dag (Annemie Wortelboer) 
Jongeren uit Amsterdam die niet op school verschijnen worden met busjes van huis opgehaald. Een artikel over NLP en het effectief voorkomen van verzuim en uitval.
<<Lees meer in de Inzicht van lente 2011>>

Passend Onderwijs
Ongelijke behandeling voor iedereen (Annemie Wortelboer) 
Talentontwikkeling op praktijkscholen. De Einder in de Haagse Schilderswijk als voorbeeld waar talentontwikkeling een serieuze zaak is.
<<Ongelijke Behandeling December 2011>>

High potentials tussen wal en schip (Annemie Wortelboer) 
Ongepast passend onderwijs op Amsterdamse praktijkscholen. Over niet (h)erkend talent en het leed dat praktijkschool heet. 
<<Lees hier het artikel over de Praktijkschool>>

Reacties gesloten