Juni 2016

17 juni 2016
Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat er bij een mbo-4-leerling van een ROC in Amsterdam sprake is geweest van discriminatie op grond van een beperking. Klik hier

15 juni 2016
Een studiefonds honoreert de aanvraag van een mbo 4 leerling in Amsterdam voor een tegemoetkoming in de studiekosten door het lesgeld te gaan betalen. Het betreft een schrijnende en uitzonderlijke situatie waarbij leerling door toedoen van een ROC een jaar moet gaan bijlenen bij DUO om haar opleiding af te ronden. Lees hier binnenkort haar persoonlijke verhaal.

1 juni 2016
De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs verklaart een klacht van een mbo 3 leerling uit Amsterdam gegrond. Het oordeel is dat het ROC niet voldaan heeft aan de zorgplicht en dat de leerling diverse keren ten onrechte en niet volgens de geëigende procedure is uitgeschreven. Steunpunt Studerende Moeders schreef er een blog over. Klik hier 

Reacties gesloten