September 2016

14 september 2016
Uitspraak Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen (LKC)

Mbo 3 leerling uit Amsterdam is meerdere malen ten onrechte uitgeschreven.

Half september werd de uitspraak over een klacht, die op 1 juni gegrond was verklaard, gepubliceerd op de site van de LKC. Dat is de standaard werkwijze om de impact van een uitspraak voor partijen even te laten zakken.

De uitspraak is hier te downloaden.

De uitspraak maakt de chaos duidelijk rondom de zorgplicht en de praktijk van het uitschrijven van kwetsbare groepen mbo leerlingen uit Amsterdam. Het betreft een studerende mbo moeder die drie keer opnieuw in het eerste jaar van een mbo 3 opleiding moest beginnen. Verzuim was een reden om haar uit te schrijven, maar verzuimoverzichten waren aantoonbaar onjuist of ontbraken en waren niet besproken. Ook waren cijfers van de leerling niet meer terug te vinden in Trajectplanner. De studerende moeder is in het bezit van afsprakenkaarten van haar kind voor het ziekenhuis en was haar verzuim daardoor bovengemiddeld.

Een lange stressvolle periode volgt als de leerling wéér wordt uitgeschreven en diverse pogingen van Stages in Zuid voor een herstelgerichte aanpak door onwil tot niets leiden. Deze leerling wordt door SIZ aangeduid als de Lucia de B van het ROC om aan te geven hoe moeilijk het voor een leerling is om haar onschuld te bewijzen en haar recht te halen. De beeldvorming over haar vanuit de opleiding was voortdurend negatief.

Inmiddels is deze leerling geslaagd voor een toelatingstoets voor een versnelde  mbo 4 opleiding Doktersassistente waar ze in februari is ingestroomd. Ze loopt met heel veel plezier stage in een ziekenhuis, terwijl ze elke dag op haar tenen moet lopen om alles in goede banen te leiden qua stage, opleiding en de zorg voor haar kind. Zonder begeleiding en hulp van Stages in Zuid zou deze studerende mbo moeder kansloos thuis zitten, zonder diploma maar met een forse schuld van de prestatiebeurs.

Om alsnog een diploma te kunnen halen is ze inmiddels gedwongen om via DUO bij te lenen aangezien ze al vier jaar gebruik heeft gemaakt van de prestatiebeurs en geen andere middelen heeft om in haar levensonderhoud te voorzien. Dit is een fors oplopende schuld die niet wordt omgezet in een gift als het diploma behaald wordt.

Reacties gesloten